Jak se označují potraviny

Označování potravin stanovuje zákon č. 110/1997 Sb. a vyhláška č. 113/2005 Sb.

označení potravin

Týká se to potravin balených výrobcem, v prodejně, ale i nebalených.

Pro všechny tak platí stejná pravidla. Značení musí být viditelné, tedy na vnějším obalu, čitelné, nesmazatelné a neodstranitelné.

Kromě obchodního názvu musí být text napsán v češtině, nesmí uvádět spotřebitele v omyl a u živočišných potravin musí identifikační značka splňovat zdravotní nezávadnost.

V případě nebalených potravin výrobce předá údaje o potravinách v dokumentaci a prodejce musí informovat spotřebitele tak, že viditelně umístí název produktu, datum spotřeby, způsob skladování nebo případné nepříznivé účinky.

U ovoce a zeleniny se uvádí země původu, jakost a odrůda nebo tržní druh suroviny.

Více informací naleznete také na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.czCo je doporučeno?

1. Obchodní jméno a sídlo (země) výrobce, dovozce, prodejce či výrobny

2. Název potraviny - druh, skupina, podskupina a způsob úpravy

3. Údaj o množství - uvádí se v gramech, kilogramech, mililitrech, litrech a kusech

4. Datum výroby - označení L + kód

5. Datum spotřeby nebo také použitelnosti. Výjimku tvoří čerstvé ovoce a zelenina, lihoviny, vína, nebalené pečivo, žvýkačky, nečokoládové cukroviny, sladidla, sůl, ocet apod.

6. Údaj o způsobu použití - návod, zda je potravina ředěná, tepelně upravená nebo se jedná o zvláštní potravinu

7. Složení - jednotlivé látky se uvádí sestupně podle % zastoupení jednotlivých složek

označení potravin

8. Údaje o potravinách nového typu (např. označní GMO)

9. Údaje o alergenech - podle vyhlášky č. 101/2007 Sb.

10. Údaje o nepříznivých účincích včetně jejich obsahu

11. Nutriční údaje - nutriční tvrzení jako energetická hodnota (v kJ nebo kcal na 100 g), bílkoviny, sacharidy, tuky a sůl jsou povinná!

12. Jakostní třída (pokud není dána komoditní vyhláškou)

13. Údaje o zařazení

14. Grafika - musí odpovídat složení