Potravinová alergie není intolerance

Laici si často pletou dva různé termíny: alergii na potraviny a nesnášenlivost (intoleranci) potraviny.

Tato dvě pojmenování se často zaměňují - projevy obou poruch mohou být totiž podobné.

Potravinová alergie je vždy podmíněna imunologickou reakcí. Nesnášenlivost vzniká v těle jinými mechanizmy.Potravinová alergie

Aby to ale nebylo tak jednoduché, někdy navíc dochází k záměně významu nesnášenlivost potraviny a potravinové averze, jež má v pozadí psychosomatickou reakci.

Jakmile sníte alergizující potravu, začne se proti ní Váš imunitní systém bránit a vytvářet protilátky (histamin a další chemické látky). Pomyslný boj uvnitř tělo propuká a v řádu několika minut se projeví.

Nejčastější reakce se projeví na kůži ve formě kopřivky nebo pupínků. Dalším stupněm bývá zvětšení jazyka, které je často spojené se zduřením sliznice jícnu.

V této fázi se již objevují problémy s dýcháním, které začíná být ztížené. Postižený má pocit, jako kdyby dýchal brčkem.

K dalším reakcím je možné řadit průjem, bolesti břicha a zvracení.

Hygiena jako důvod

Lidí trpících potravinovou alergií nebo intolerancí stále přibývá. Příčinou je nedostatek podnětů, se kterými se setkává imunitní systém dítěte ve věku, kdy se učí rozeznávat tělu vlastní od cizích látek a následně na ně reagovat. To se děje v prvním roce života.

Přílišná hygiena snižuje množství podnětů, s nimiž se dítě setká a tak narůstá možnost vzniku různých alergických reakcí.

Právě proto je nutné děti v průběhu prvního roku života postupně zvykat na různé složky potravy.

Je to nesmírně důležité pro vyzrání střevní bariéry a navození tolerance k antigenům.

Antigenem je každá molekula, kterou imunitní systém organismu rozeznává jako tělu cizí a jako na cizí na ni reaguje.

Nesnášenlivost není alergie

Opravdu to není totéž, intolerance totiž nezahrnuje reakci imunitního systému organismu. Je způsobena nedostatkem nebo dokonce úplnou absencí látek, jež se v organismu podílejí na zpracování potravy.

Jinými slovy - tělo prostě není schopno danou složku "jídla" strávit. Látky, které mají za úkol štěpit a zpracovávat konkrétní složky potravy, se nazývají enzymy. Jakmile je enzymů málo nebo chybí úplně, organismus nereaguje nepřiměřeně jako při alergii, ale spíše netypicky.

Tím může být plynatost, bolesti břicha, průjem, nevolnost nebo zvracení.potravinová alergie

Nejčastější je intolerance mléčného cukru - laktózy. Ta je složena z glukózy a galaktózy. V různě vysokých koncentracích je přirozeně obsažena ve všech druzích mléka, nejvíce jí je v kravském mléku.

Výskyt laktózové intolerance se v posledních letech zvyšuje, příčiny této skutečnosti dosud nejsou uspokojivě vysvětleny.

Jednou z nich by mohla být skutečnost, že lidé dnes spotřebovávají daleko větší množství mléčných produktů než kdykoli předtím.

Dnešní spotřebitelé konzumují mnohem více hotové potraviny nebo polotovary, které kromě různých chemikálií obsahují množství mléčného cukru.

Další zajímavé informace najdete také v článku Potravinová intolerance

Přemýšlíte, jak si sestavit jídelníček, ze kterého budou vyřazeny nevhodné potraviny a přitom bude takový jídelníček obsahovat všechny důležité mikroživiny i makroživiny a bude jednoduchý a chutný? Zeptejte se našich poradců. Více na: Můj osobní jídelníček